Programma

De cursus bestaat uit vier onderdelen. Hieronder vind je per onderdeel uitleg over de inhoud en leerdoelen. Klik op de titel voor meer informatie over de sprekers en de invulling.

Onderdeel 1: Mobilisering Medialandschap

De cursus begint met een analyse van het medialandschap; hoe heeft het medialandschap zich in de loop van de jaren ontwikkeld en wat heeft daaraan bijgedragen? Hoe ziet het medialandschap er op dit moment uit? Denk aan de ‘oude’ media (het persbericht) versus de ‘nieuwe’ media (vloggers en bloggers). Hoe is ‘de media’ georganiseerd en welke rollen zijn hierin van betekenis? En hoe kunnen bedrijven en organisaties hiermee omgaan? Wat is de kracht van digitale interactie?

Cursist 2017: “Je leert heel breed kijken naar de wereld waarin food-media zich elke dag beweegt.”

Onderdeel 2: Transparantie en Vertrouwen

Hoe zit vertrouwen in elkaar? Welke rol spelen ‘gezag’ en ‘autoriteit’, zoals de wet, bij vertrouwen? Hoe werkt vertrouwen in een gesprek? We laten een groot bedrijf aan het woord over hoe zij omgaan met vertrouwen en wantrouwen en hoe zij het gesprek daarbij inzetten.

Cursist 2016: “Alle informatie die we tot ons krijgen heeft een bepaald frame. Mij hiervan bewust zijn helpt bij de interpretatie van die informatie.”

Onderdeel 3: Crises en Dilemma’s

Tijdens het derde onderdeel bespreken we het medialandschap en wantrouwen en vertrouwen in het kader van crises en dilemma’s. Denk bij een crisis aan de fipronil-affaire van 2017. Denk bij een dilemma aan de discussie over E-nummers, conserveren, vers en pakjes/zakjes. Pakken autoriteit en vertrouwen op dezelfde manier uit in een crisis als bij een dilemma? Hoe gaan media om met crises en dilemma’s?

Cursist 2016: “Je wordt stilgezet om na te denken over hoe de zaken gaan in jouw bedrijf. En je gaat bekijken of dit wel de juiste manier is.”

Onderdeel 4: In gesprek met kritische consumenten

Tijdens het laatste onderdeel komt alles samen. De cursisten gaan rechtstreeks in gesprek met kritische consumenten. Na een gedegen voorbereiding leggen de deelnemers ‘live’ aan consumenten een dilemma, onderwerp of issue voor waarmee zij te maken hebben maar dat volgens hen in de samenleving niet begrepen wordt. Het panel reageert direct en gaat het gesprek aan.

Panellid 2017: “Een goede slotmiddag van deze cursus. Met een divers panel ontstond een goede dialoog. Voor mij was opvallend de afstand tussen consument – producent. Een bewijs dat dit onderdeel zinvol is.”

 

Met korting voor leden van:

  • Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie
  • Vakbladen.com
  • EVMI
  • Foodlog